“Cicero. De Senectute: Yaşlılık Üzerine”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2018
“Carmina Burana: Şiir, Şarkı ve Başkaldırı (Carl Orff Seçkisiyle)”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2018
“Vitruvius. Mimarlık Üzerine”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2017
“Magna Charta seu Magna Charta Libertatum: Büyük Sözleşme ya da Özgürlükler Sözleşmesi”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2017
“Cicero. De Amicitia: Dostluk Üzerine”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2017
“Apuleius. Başkalaşımlar: Altın Eşek”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2017
“Latince Güzel Sözler Antolojisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2015
“Vergilius. Georgica: Çiftçilik Sanatı, Veritas: Yunan Ve Latin Klasikleri”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2015
“Boethius. Felsefenin Tesellisi, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2015
“Descartes. Duygular Ya Da Ruh Halleri, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2015
“Descartes. Passiones Sive Affectus Animae: Duygular Ya Da Ruh Halleri, Veritas: Yunan Ve Latin Klasikleri”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2015
“René Descartes. Metafizik Üzerine Düşünceler (Meditasyonlar)”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2015
Dürüşken Ç., Çorakli E., “Eski Yunan Ve Roma’Da Büyü Ve Büyücülük / Bölüm 1: Bağlama Büyüleri-Yunan Ve Roma Dünyasında Beddua Levhaları Ve Voodoo Bebekleri – Daniel Ogden “, Çeviri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2015
“René Descartes. Yöntem Üzerine Konuşma”, Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2015
“Spinoza. Ethica, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2014
“Felsefecilere Özel Latince. Descartes Latince Öğreniyor”, Alfa Yayınevi , İSTANBUL, 2014
“Campanella. Güneş Ülkesi, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi , İSTANBUL, 2014
“Erasmus. Deliliğe Övgü, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi , İSTANBUL, 2014
“Thomas More. Ütopya, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi , İSTANBUL, 2014
“St. Augustinus. İtiraflar, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2014
“Seneca. De Providentia: Tanrısal Öngörü, Veritas: Yunan Ve Latin Klaiskleri”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2014
“Antikçağ Felsefesi. Homeros’Tan Augustinus’A Bir Düşünce Serüveni”, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2014
“Francis Bacon. Yeni Atlantis, Felsefe Dizisi”, Çeviri, Alfa Yayınevi, İSTANBUL, 2014
“Renatus Descartes. Meditationes De Prima Philosophia: Metafizik Üzerine Düşünceler, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
“Renatus Descartes. Dissertatio De Methodo: Yöntem Üzerine Konuşma (Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi)”, Çeviri, Kabalcı Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
“Benedictus De Spinoza. Ethica”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2012
“Hatırlananı Hatırlamak Ya Da Augustinus Ve Hafıza”, Prof. Dr. Şafak Ural’a Armağan, Yüksel, Y., Ed., Alfa , İstanbul, ss.93-113-, 2012
“Asia Minor’Da Olimpiyat Ruhu”, Anadolu Uygarlıklarında Spor, Yıldıran İ, Gültekin T., Ed., Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, ss.70-85-, 2012
“Spinoza. Ethica: Geometrik Yöntemle Kanıtlanmış Ve Beş Bölüme Ayrılmış Ahlak, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi , İSTANBUL, 2011
Dürüşken Ç., Alova E., “Catullus. Bütün Şiirleri (Veronalı Catullus’Un Kitabı), Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi (1. Baskı Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı Kabalcı Yayınevi)”, Çeviri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , İSTANBUL, 2011
“Augustinus. Confessiones: İtiraflar, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2010
“Augustinus. İtiraflar”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2010
“Ovidius. Aşk Sanatı, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi”, Çeviri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , İSTANBUL, 2010
“Homeros’Tan Carmina Burana’Ya Bir Keşif Yolculuğu”, Ortak Kültürel Miras. Birlik İçinde Çokluk, Üster C., Ed., T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, İstanbul, ss.14-43-, 2009
“Magna Charta: Büyük Sözleşme, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2009
“Erasmus. Stultitiae Laus: Deliliğe Övgü, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi , İSTANBUL, 2009
“Augustus. Monumentum Ancyranum: Ankara Anıtı, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2009
“Thomas More. Ütopya (De Optimo Reipublicae Statu Deque Nova Insula Utopia: Mükemmel Bir Devlet Modeli Ve Yeni Utopia Adası), Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi , İSTANBUL, 2009
“Erasmus. Deliliğe Övgü”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2009
“Thomas More. Ütopya”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2009
“Seneca. Troialı Kadınlar, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi”, Çeviri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , İSTANBUL, 2009
“Zindana Düşen Işık: Felsefe Ve Boethius”, Festschrift in Honor of Teoman Duralı: Teoman Duralı’ya Armağan. Bir Felsefe-Bilim Çağrısı, Çakmak, C., Ed., Dergah Yayınları, İstanbul, ss.206-215-, 2008
“Francis Bacon. Nova Atlantis: Yeni Atlantis, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi , İSTANBUL, 2008
“Thoma Campanella. Civitas Solis: Güneş Ülkesi, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi , İSTANBUL, 2008
“Vesuvius Güncesi: Plinius, Epistulae, 6.16; 6.20”, Vita: Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol (Belkis Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan), Alparslan, M., Doğan-Alparslan, M., Peker, H., Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.243-250-, 2007
“Seneca. De Providentia: Tanrısal Öngörü, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2007 “Seneca. Medea, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi”, Çeviri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , İSTANBUL, 2007
 “Seneca. Phaedra, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi”, Çeviri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , İSTANBUL, 2007
“Andrea Alciatus. Emblemata: Simgeler Kitabı, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2007
Dürüşken Ç., Alova E., “Iuvenalis. Saturae: Yergiler (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi)”, Çeviri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , İSTANBUL, 2006
“Publius Vergilius Maro. Georgica: Çiftçilik Sanatı, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi”, Çeviri, Yapı Kredi Yayınları, İSTANBUL, 2006
“Apuleius. Metamorphoses: Başkalaşımlar (Altın Eşek), Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2006
“Boethius. Philosophiae Consolatio: Felsefenin Tesellisi, Humanitas: Yunan Ve Latin Klasikleri Dizisi”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2006
“Cicero. De Amicitia: Dostluk Üzerine”, Çeviri, Homer Kitabevi, İSTANBUL, 2005
“Ateşten Fragmanlar Ve Herakleitos’Un Dile Gelişi “, Herakleitos. Apospasmata: Fragmanlar, Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri Dizisi, Çakmak C. (çev.), Ed., Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ss.9-12-, 2005
“Latince Deyişler Ya Da Yaşamın Renkleri”, Homer Kitabevi, İSTANBUL, 2004
“Paulus’Un Kutsal Görev Gezileri Ve Anadolu Halklarına Mektupları”, Homer Kitabevi, İSTANBUL, 2003
“Roma Dini”, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları , İSTANBUL, 2003
Dürüşken Ç., Alova E., “Iuvenalis. Saturae: Yergiler”, Çeviri, Koç Kültür Sanat, İSTANBUL, 2003
Dürüşken Ç., Özbayoğlu E. , “Genç Plinius’Un Anadolu Mektupları (Plinius, Epistulae, 10. Kitap), Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi”, Çeviri, Yapı Kredi Yayınları, İSTANBUL, 2001
“Antikçağ’Da Yaşamın Ve Ölümün Bilinmezine Yolculuk: Roma’Nın Gizem Dinleri”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2000
“Publius Ovidius Naso. Epistulae Ex Ponto: Karadeniz’Den Mektuplar, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi”, Çeviri, Yapı Kredi Yayınları, İSTANBUL, 1999
Dürüşken Ç., Demiriş B., “Cicero. Şair Archias Savunması”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 1997
 “Seneca. Tanrısal Öngörü”, Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 1997
“Eskiçağ’Da Spor”, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları , İSTANBUL, 1995
 “Antikçağ’Da Doğan Bir Eğitim Sistemi: Rhetorica. Roma’Da Rhetorica Eğitimi”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İSTANBUL, 1995
“Cicero. Dostluk Üzerine”, Çeviri, Afa Yayınları, İSTANBUL, 1994